Gärdesskolan Lokalanpassning

Projektbeskrivning
Lokalanpassning för att utöka Gärdesskolans anpassade grundskola samt upprustning och anpassning av skolgård. Mindre underhållsarbete i matsal. Berörd yta är ca. 900 BTA.
Kategori
Bygg- och anläggningsentreprenader
Bedömd annonsering
Kvartal 2 2024
Kommentar/handläggare
Upphandlare/Procurement officer: Birgitta Ekstrand
Senast uppdaterad
Loading...