HIN Etapp 5B, Tillgänglighetsanpassningar

Projektbeskrivning
Projektet omfattar åtgärder av enkelt avhjälpa hinder (HIN) på ett antal skolor inom Stockholms stad. Varje skola kommer att utgöra en huvuddel. Produktion sker under pågående skolverksamhet, dvs barn och personal m fl kommer att röra sig i direkt närhet av entreprenadområdet. Invändiga åtgärder innefattar främst tillskapande av RWC:er, installation av plattformshiss, installation av teleslinga, diverse dörråtgärder, kontrastmarkeringar, skyltning mm. Exempel på utvändiga åtgärder är tillskapande av ramper, ledstråk, räcken och parkering för personer med rörelsenedsättning.
Kategori
Bygg- och anläggningsentreprenader
Bedömd annonsering
Kvartal 1 2024
Kommentar/handläggare
Upphandlare/Procurement officer: Birgitta Ekstrand
Senast uppdaterad
Loading...