Ramavtal VS-installationer ROT 2025

Projektbeskrivning
Ramavtalet omfattar VS-installationer ROT //The framework agreement covers VS installations ROT
Kategori
Ramavtal Bygg- och anläggningsentreprenader
Bedömd annonsering
Kvartal 2 2024
Kommentar/handläggare
Upphandlare/Procurement officer: Birgitta Ekstrand; Diarienr.:SISAB 2024/65
Senast uppdaterad
Loading...