Förebyggarna

I samband med en ombyggnation på Västertorpsskolan, hösten 2018 försökte två elever klättra upp och över ett byggstängsel. När eleverna blir tillsagda att låta bli uppstår en konflikt mellan byggledaren och eleverna som i sin tur orsakade ett driftstopp.

Efter samtal med skolans rektor och annan personal samt fastighetsvärden arbetades en idé fram kring ett förebyggande arbete. Piloten Förebyggarna sparkades igång. Den kom att utifrån grundidén, arbeta fram en modell som skulle bidra till en större förståelse mellan byggprojektets och skolans personal samt elever i hopp om att minimera risker för skador och olyckor samt onödiga driftsstopp.

Första steget

Inledningsvis sattes en arbetsgrupp samman som på olika sätt förankrade projektet inom såväl skola som byggarbetsplats. Ett första steg var att i tre omgångar samla skolans elever skolans gymnastiksal för att ge dem information om SISAB och om varför det behövs ett avspärrat byggarbetsplatsområde samt vad som skulle komma att ske på deras skolgård under de kommande två åren. Informationspassen inleddes med ett antal frågor där eleverna fick svara med hjälp av gröna och röda lappar. Grönt för ja och rött för nej.

– Det var imponerande att så många av eleverna kände till SISAB och att de visste att våra byggnader är märkta med en plåtskylt med vår logga, berättar Tommy Jonasson, trygghetsstrateg på SISAB som ställde frågorna.

Patrik Persson som är fastighetsvärd för Västertorpsskolan, informerade om sitt arbete och uppmanade eleverna att komma fram och prata med honom när han besöker skolan. Han visade även att alla från SISAB ska ha en SISAB- jacka och ett ID06- kort när de besöker skolan.

Vid halvtid av byggprojektet erbjöds ett antal elever att besöka byggarbetsplatsen. Byggledare och andra medarbetare visade storögda elever runt på byggarbetsplatsen. Att åka bygghiss var mycket uppskattat och efter besöket fick eleverna berätta för de övriga eleverna på skolan.

Arbetsmetoden

Pilotens arbetsmetod bidrog till en gemensam ökad förståelse för skolverksamheten respektive byggprojektets arbetsgång och utmaningar. Genom att bjuda in skolpersonal och dess elever till byggprocessen och ge dem information om byggnationen och svara på deras frågor under resans gång, samt infria varandra förväntningar, skapades en större förståelse för varandra. Risken för olyckor och driftstopp hanterades gemensamt mellan verksamhet och byggarbetsplatsen.

Genom att redan från början bjuda in till delaktighet kände skolpersonal och elever ett större ansvar för att tillsammans ta hand om både den gamla och den nya skolan. Detta leder förhoppningsvis till en framtida minskad skadegörelse, såväl inre som yttre skadegörelse. Eftersom skolpersonalen, eleverna och deras föräldrar kunde följa hela projektet via ett målgruppsanpassat nyhetsbrev försvann mycket av oron hos elever och föräldrar. Tillsammans kunde de ta del av byggprojektets utveckling hemma vid köksbordet.

En ökad trygghet och dialog med barnen inom SISAB:s fastigheter är i linje Barnkonventionen och Mål 3, hälsa och välbefinnande och Mål 11, hållbara städer och samhälle utifrån Agenda 2030.

Loading...