Invigning Lillholmsskolan

Lillholmsskolan är en grundskola från 1968. Kulturklassad fastighet, gul kulturmärkning. Invigningen är för Lillholmsskolan två nya byggnader. En med hemvister för de yngre elever (hus H) och en byggnad för kök och matsal, praktiskt estetiska ämnen, NO och bibliotek (hus G). Byggnaderna uppförs i två våningar för att inrymmas inom gällande detaljplan. Hus G och H omfamnar en större skolgård. Utåt inlemmar de sig i den befintliga rätvinkliga strukturen som hela området präglas av. Dessa fasader utformas i tegel liksom befintlig skola. Inåt skolgården öppnar sig byggnaderna och är mer fria och öppna, och som låter verksamheten innanför teckna sig. Ett stort takutsprång fungerar som solavskärmning och skydd. Fasaderna är inspirerade av befintliga konstverk.

Information

Datum 18 augusti 2022
Tid 12:30 - 13:00
Plats Lillholmsskolan
Loading...