flerfärgade tulpaner och videung i glasvas

Vårens viktiga städdatum

Snart är våren här och med den påbörjas arbetet med att ta upp sand och se över våra gårdar. Här är alla ungefärliga tider för vårens olika insatser:

Vintersand

Snart är vintern slut och markskötseln börjar starta igång mer på allvar.
Ett vårtecken som brukar uppskattas ute på våra gårdar är sandupptagningen. Under mars kommer en första grovsopning att utföras och beräknas vara klar V.11. Utöver grovsopningen så kommer även en finsopning att ske, då tas all vintersand bort. Finsopningen beräknas starta i april och avslutas V.14.

Sandpåfyllning

På våra gårdar så har vi många ytor med baksand och stridsand. Sisab ansvarar för att fylla på dessa ytor. Baksandlådor som har behov av en påfyllning fylls två gånger per säsong och dessa veckor är V.13-15. & V.29-30. Stridsandytorna som har ett behov av påfyllning fylls på en gång under säsongen och dessa veckor är V.13-15.

Funktionskontoll

För att hålla våra lekplatser så säkra som möjligt utförs varje år funktionskontroller, det är en kontroll för undersökning av redskapens funktion och stabilitet, i synnerhet med avseende på slitage. Dessa kontroller utförs V.9, V.21, V.30, V.44.

Brunnsrensning

Direkt efter avslutad vintersandupptagning så sätter vi igång med att tömma våra dagvattenbrunnar. Arbetet kommer att äga rum mellan veckorna 15-18.

Publicerad: 09 februari 2023
Loading...