Årets kundundersökning risar och rosar

Nyttigt och ett värdefullt verktyg när SISAB planerar nästa års mål och verksamhet. Årets NKI (Nöjd Kund Index) är här och sjunker något jämfört med ifjol. Från 70 till 67.

SISAB har ett mycket viktigt uppdrag och tillsammans med våra hyresgäster och deras samhällsbärande verksamhet så arbetar vi varje dag för att skapa bästa möjliga förutsättningar i våra fastigheter. Vi går mer och mer mot digitalt styrda fastigheter som bland annat ger ett jämnare och mer hållbart inomhusklimat. Tack vare NKI så kan vi förbättra och/eller förändra våra insatser.

Så ett stort tack till alla som tagit sig tid att svara på enkäten.

Vad vi ser i årets undersökning är att våra hyresgäster är nöjda med kontakten med SISAB:s medarbetare/kontaktpersoner. Samtidigt vill verksamhetsansvariga ha mer information om det som händer i fastigheterna. Särskilt när något är fel och ska åtgärdas.

Hyresgästerna önskar också en större miljöhänsyn, att SISAB ska underlätta för verksamheterna att göra rätt och sortera mer.

SISAB har påbörjat arbetet med att analysera svaren och lyfta viktiga synpunkter och trender från undersökningen in i verksamhetsplaneringen för 2020. Mer om detta arbete kommer samtliga verksamheter få information om under kommande år.

Om undersökningen Fastighetsbarometern:

Fler har tillfrågats i årets webbaserade enkät, nästan dubbelt så många jämfört med ifjol: 427 svarande mot 163. Årets svarande motsvarar 45 procent av de som tillfrågades.

Fastighetsbarometern genomför främst undersökningar mot kontor men även samhällsfastigheter, gruppen som SISAB tillhör.

Årets undersökning har fokuserat på kommunikation och informationsleden mellan SISAB och hyresgäster. Undersökningen består av nio huvudområden från hårda frågor om själva fastigheten till mer mjuka frågor image och hur SISAB uppfattas.

Samtliga svar viktas sedan samman och skapar Nöjd Kund Index.

Detta är tredje året som SISAB deltar i Fastighetsbarometerna och NKI har alltså gått från 66 till 70 och nu 67 i år.

Publicerad: 09 december 2019
Loading...