Vi stannar i stan!

I år låter vi bli att åka till Gotland för att prata om hur vi skapar utbildningsmiljöer i Stockholm. Somliga kanske tycker att det är konstigt men för oss känns det ganska naturligt.

Som Stockholms stads bolag för förvaltning och tillskapande av elevplatser för stadens barn och unga är vi ett av de bolag som just nu driver byggsektorn framåt.

Vi har en projektportfölj som just nu omfattar omkring 25 miljarder kronor fördelat på hundratals projekt. Samtidigt säger vi att varje elevplats som vi tillskapar ska vara hållbar, giftfri och trygg för de som ska använda våra lokaler.

Det finns många saker som vi gärna vill prata med andra om, lära oss av andra om och utveckla tillsammans med andra. Ta kontakt med oss om du vill vara med och diskutera hur vi kan göra Stockholms utbildningsmiljöer bättre.

  • Hur arbetar andra aktörer i branschen för att kapa tid utan att tumma på kvalitet? Med den efterfrågan på nya utbildningsmiljöer som det växande Stockholm har vore det omöjligt att planera och bygga varje ny fastighet från ett vitt papper. SISAB lanserade 2014 Framtidens förskola, ett förskolekoncept som idag står färdigbyggt på fler än 10 platser runt om i Stockholm. Över 20 till är på gång i olika skeden av byggprocessen. 2018 lanserade vi ytterligare ett koncept, SISAB UPP, som syftar till att uppgradera omkring 200 av SISAB:s befintliga förskolor. Andra koncept är på gång.
  • Hur ser marknaden på skolor som hyresgäster? Vilka hinder och möjligheter finns med långa hyreskontrakt? Att SISAB skulle kunna bygga i den takt som efterfrågas är mycket begärt. Och inte alltid önskvärt. På vissa platser kan det vara andra affärer som är optimala istället. 2018 öppnade Stockholms största gymnasieskola, Anna Whitlocks gymnasium, inrymt i en fastighets på Hantverkargatan. SISAB hyr av en privat fastighetsägare och hyr ut till Utbildningsförvaltningen.
  • Hur kan vi skapa miljöer som uppmuntrar till fysisk rörelse? 80% av all tid som barn och ungdomar lägger på spontanidrott, läggs av pojkar. Flickorna är i mångt och mycket osynliga i dagens stadsplanering - där den enkla lösningen är att bygga en fotbollsplan eller skatepark. Var finns flickornas rätt till rörelse när vi planerar parker och skolgårdar? SISAB invigde i juni Sveriges första utpräglade käpphästarena, komplett med tävlingsbanor för dressyr och hoppning, i Fruängen. Det blev omedelbart en central plats för spontanidrott av ett slag som vi inte ser på andra platser.
  • Hur skapar vi trygga miljöer utan skadegörelse? Vi har under de senaste 20 åren minskat kostnaderna för anlagda bränder med mer än 90%. Hur har vi gått tillväga och hur kan vi skapa en offentlig miljö som man vill vårda och ta hand om? Hur kan vi komma ännu längre och göra skolan till en trygg plats för alla?
Publicerad: 01 juli 2019
Loading...