Lekplatsbesiktningar

Mellan april och september sker säkerhetsbesiktning av SISAB:s samtliga lekplatsutrustningar. Vi har intervjuat Annmari Norberg som är ansvarig för säkerhetsbesiktningar av lekplatsutrustning på SISAB.

Annmari arbetar på Driftavdelningen som enhetschef för Myndighet & Mark enheten samt Tf. Marksamordnare. Vi har intervjuat henne för att få en inblick i arbetet.

Hur ofta genomför vi lekplatsbesiktningar?
Vi genomför lekplatsbesiktningarvarje år. Utöver våra planerade säkerhetsbesiktningar utförs även fyra okulära kontroller av våra markskötselfirmor.

Vem utför besiktningen?
Vi anlitar certifierade besiktningsmän som är specialiserade på säkerhetsbesiktning av lekplatsutrustning.

Hur går en besiktning till?
Besiktningsmännen utgår från en ritning där varje utrustning är markerad och numrerad. De går systematiskt igenom all utrustning del för del och tar utförliga fotografier. Speciella mätinstrument används för att mäta anslutningar och hål för att se om till exempel ett finger kan fastna. Besiktningsmannen lägger upp protokoll och anmärkningar klassas och anmäls direkt i vårt fastighetssystem FasIT. Efter slutförd besiktning går Förvaltaren igenom protokollet och beställer åtgärder. Skulle någon åtgärd vara väldigt akut spärras området av och förvaltaren kontaktas.

När utförs besiktningarna?
Vi försöker utföra dem när barnen inte är på plats, på helger och lov. Men det kan hända att det blir någon gång under verksamhetens öppningstider.

Se vilka veckor vi besiktigar i din stadsdel:

V.14 - 22
Älvsjö, Farsta, Skärholmen, Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm

V.23 - 30  
Enskede, Årsta, Vantör, Rinkeby, Kista, Bromma

V.31 - 39
Hägersten, Liljeholmen, Södermalm, Hässelby, Vällingby, Spånga, Tensta

Publicerad: 16 maj 2019
Loading...