SISAB nominerade till ROT-priset

Den lyckade renoveringen av Frans Schartaus handelsinstitut har belönats med nominering till "Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris". En ärofylld nominering i hård konkurrens med några av Sveriges mest prestigefyllda renoveringsprojekt.

De nominerade till ROT-priset 2019 är:
• Bidrag 1: Stockholms Stadsmuseum
• Bidrag 2: Kv. Grävlingen
• Bidrag 3: Nationalmuseum
• Bidrag 4: Frans Schartau Handelsinstitut
• Bidrag 5: Nacka Strand No4

Om renoveringen av Frans Schartaus Handelsinstitut

Frans Schartaus Handelsinstitut uppfördes 1913 i en tidstypisk nationalromantisk stil och byggnaden ingår i Södermalmssilhuetten. Projektet har inneburit en fullständig upprustning med byte av tekniska system och anpassning för skolverksamhet i ny regi: det nya P A Fogelströms gymnasium. Byggnaden är kulturhistoriskt klassificerad (grönmärkt), vilket innebar begränsningar för vilka åtgärder som fick vidtas i renoveringsarbetet. De byggnadstekniska utmaningarna bestod i att ta tillvara på byggnadens särprägel och historiska värden och samtidigt anpassa den till modern skolverksamhet. De högt ställda miljömålen gav en energieffektivisering med 41,9 procent och i renoveringen har stor vikt lagts vid att välja långsiktigt hållbara och giftfria material. Genom att renoveringen BIM-projekterades kan den digitala informationen om byggnaden användas i den löpande förvaltningen och på så sätt spara stora resurser.

Publicerad: 28 mars 2019
Loading...