Utomhusmiljö, tegel och typiskt SISAB

Gemensamt för dessa tre teman är att de lyftes på årets projektkavalkad, ett gyllene tillfälle då vi och våra ramavtalade konsulter lär av varandra genom föredrag och samtal.

Vi fick en fördjupning om aktivitetszoner på skolgårdar. Vilka material och växter håller egentligen bäst för en långsiktigt trygg och stimulerande skolgård?

På tema tegel fick vi höra om planerna för Karlsviks skola i Farsta, just nu i detaljplaneringsskede, där vi kan använda oss av många erfarenheter från tegelfasaden på nyligen färdigställda Bobergsskolan i Norra Djurgårdsstaden.

Kämpetorpsskolan i Älvsjö fick under projektkavalkaden representera ett typiskt SISAB-projekt med sin omfattande om-, till- och nybyggnation. En historisk tillbakablick på ett projekt som är redo för inflytt nu till våren 2020.

Diskussionerna fortsätter på SISAB:s kontor, i konsultgrupperna och hos våra projektledare.

Publicerad: 14 november 2019
Loading...