Collage med SOLIDA loggan och Projektägare Mats Carlqvist

Bättre inomhusmiljö med AI-driftsystemet SOLIDA

SISAB:s AI-driftsystem SOLIDA väcker uppmärksamhet. Systemet styr, optimerar och analyserar fastigheterna i realtid med hjälp av algoritmer. Arbetet har resulterat i goda effekter på inomhusmiljön och ekonomin.

SISAB är först ut bland fastighetsbolagen att styra fastigheters klimat och energibesparing via AI. Tusentals temperaturmätare och CO2-sensorer har kopplats till SOLIDA vilket lett till smartare kontroll av inomhusklimatet i fastigheterna. Systemet som driftsattes i januari 2020 på 50 fastigheter har cirka 20 000 sensorer runt om i våra skolor.

Medeltemperaturen har ökat 1 grad och felanmälningarna minskat med 23 procent, samtidigt som energiförbrukningen har minskat. Allt detta tack vare SOLIDA som styr och övervakar fastigheter dygnet runt.

Bakgrund

I sju års tid har SISAB använt sensorer i fastigheterna för att i realtid kunna styra dem med styr och övervakningssystemet SOL. Det fanns en tröghet med att styra i realtid och AI-projektet SOLIDA startades med syftet att söka efter teknik som tillåter att styra regleringen på ett smartare sätt. AI plattformen SOLIDA startade som pilot i början av 2019 och i januari 2020 driftsattes systemet. En miljon värden samlas in dagligen från våra temperaturmätare och CO2-sensorer.

Mats Carlqvist är Projektägare för SISAB:s egen AI-plattform SOLIDA och berättar mer om systemet.

Hur påverkas våra hyresgäster av de uppkopplade fastigheterna?

Vi kan konstatera att via sensorer och mätningar har vi förbättrat klimatbalansen i fastigheten under hela dygnet, vilket resulterat i nöjdare kunder, energibesparingar och minskad miljöpåverkan. Vårt AI ger oss möjlighet att skapa ett jämnare inomhusklimat och öka trivselfaktorn samtidigt som vi blir mer energieffektiva.

SOLIDA är en av finalisterna i Business Arena Tech Awards för mest innovativa fastighetsaktören och vann alldeles nyligen Framsteget, Stockholms stads pris för nyskapande. Vad är det som gör vår teknik så speciell?

Det som gör systemet unikt är att vi kan ta hänsyn till yttre påverkan i klimat och vi mäter även hur rörelsemönstret ser ut i skolorna. Om vi vet att det till exempel på måndag morgon kommer 500 barn till lokalerna, kan vi på ett bättre sätt förutse dagen. Tillsammans med de yttre värdena styr vi till rätt klimat.

Hur tror du framtiden kommer att se ut?

Jag tror att SOLIDA i framtiden kommer att sköta klimat och energiförbrukning för att trimma alla våra fastigheter samt automatisera felanmälningar till våra driftentreprenörer. Jag tror också att vår driftpersonal i framtiden kommer att komma till kontoret på morgonen, slå upp sina datorer och mötas av SOLIDA som berättar att detta har jag gjort och dessa uppgifter behöver du hjälpa mig med idag. Samt att SOLIDA i framtiden kan tala om för driftpersonalen om vad som håller på att bli en avvikelse eller ett fel i fastigheten, och vilka personer de behöver kontakta för att antingen få något utbytt eller reparerat.

Vi fick en väldigt fin motivering för priset Framsteget. Vad är din reaktion?

Roligt och hedrande förstås att vårt arbete med att skapa bästa möjliga inomhusmiljö för Stockholms barn och unga premieras, avslutar Mats Carlqvist.

"Vinnaren av Framsteget skapar en bättre inomhusmiljö. Genom att använda AI-teknik har arbetet effektiviserats och driften sker med bättre kontroll. Systemet styr, optimerar och analyserar fastigheterna i realtid med hjälp av algoritmer. Arbetet har resulterat i goda effekter och resultat. Inomhusmiljön har förbättrats för lärare och elever och miljöpåverkan har minskat. Det har också inneburit kraftigt minskat antal felanmälningar, betydligt lägre elförbrukning och minskade kostnader. Här finns stora möjligheter för andra fastighetsbolag att använda lösningen." 

 

Publicerad: 02 december 2020
Loading...