Säker och trygg skola

Storstockholms brandförsvar har ett särskilt fokus på brandskydd i skolor under 2020.

En del i deras arbete innebär att de under året kommer att besöka många av våra skolor för att kontrollera att brandskyddsarbetet bedrivs på en tillfredsställande nivå och att brandfarlig vara (i förekommande fall) hanteras på ett säkert sätt.

"Vi har med anledning av årets fokusområde tagit fram en informationsfilm om brandskyddsarbete och hantering av brandfarlig vara i skola och hoppas denna kan vara ett stöd för verksamheterna i detta arbete. Informationsfilmen har vi kompletterat med ett arbetsmaterial med ett frågepaket som är tänkt att användas för att utvärdera brandskyddsarbetet." - Storstockholms brandförsvar

Här kommer du till Storstockholms brandförsvars hemsida där materialet och filmen finns tillgängligt.

Publicerad: 21 april 2020
Loading...