Säkra lekmiljöer är viktigt och självklart

Just nu pågår den årliga besiktningen av lekutrustning vid våra skolor och förskolor

Vi tittar särskilt på fast monterade lekredskap, fallskydd i dagvattenbrunnar, stötdämpande underlag, staket och grindar vid förskolor samt idrottsutrustning vad gäller stabilitet och skador. Hittar vi brister åtgärdar vi enligt plan, allt för att lek och uteaktivitet ska kännas säkert och tryggt.

Publicerad: 04 juni 2020
Loading...