Tommy Jonasson, trygghetsstrateg på SISAB.

Samarbete mot skadegörelse

SISAB och Stockholm stad arbetar framgångsrikt för att minska skadegörelse och bränder i våra förskolor och skolor. Dels finns den tekniska utrustningen för att larma och förhindra skador, men framförallt stavas framgången samarbete.

Tillsammans med personal vid skolor och förskolor ser vi till att rensa rent och därmed minska risken för bränder. Är det oroligt i ett område så samlas lokalpolis, berörda stadsdelar, skolan, SISAB, bevakningsbolag och planerar åtgärder tillsammans. Goda grannar håller utkik och larmar om de ser något misstänkt vid våra skolor och förskolor. Det anordnas trygghetsvandringar med målet att hitta områden som kan förbättras i vår närmiljö.

– Vi har alla ett gemensamt intresse för att barn och personal ska känna sig trygga och säkra i våra fastigheter, säger Tommy Jonasson, trygghetsstrateg på SISAB.

Just att rensa rent på skol- och förskolegårdar är ett väldigt effektivt sätt att minska risken för skadegörelse. Under de år som SISAB drivit den frågan tillsammans med verksamheterna så har en märkbar minskning i antalet bränder noterats.

– Tillfället gör pyromanen. En kvarglömd barnvagn och bortglömda leksaker på en förskolegård frestar men man tänker inte på att elden kan sprida sig till intilliggande byggnader, säger Tommy Jonasson.

Så skyddar SISAB skolor och förskolor

Teknisk utrustning:

Termosensorer
En värmekamera som visar strålningen från värmekällor. Människor avger värme och därför går det att se om någon till exempel tar sig upp på ett skoltak eller om det samlas en stor folkgrupp med oro som följd. Men framförallt visar den bränder och ger oss avgörande sekunder för att stoppa en brand. Finns uppmonterade främst på skolor där det tidigare varit mycket skadegörelse.

Takfotslarm
Noterar värme vid fasad och larmar direkt. Till exempel när någon försöker antända skräp som samlats eller glömts kvar vid fasaden.

Utrymningslarm och brandvarnare
Inne i våra fastigheter finns det också ett skydd för att snabbt upptäcka fara och utrymma fastigheten om det skulle behövas.

Samarbeten

Bevakningsbolaget Avarn Security (hette tidigare Nokas)
Ronderar våra fastigheter kvällar och helger. Avarn har även ett ungdomsteam som söker upp ungdomar i områden där oroligheter rapporterats. Genom dialog försöker de att lugna ned situationen.

Samverkan med lokalpoliser
Genom informationsutbyte med polisen så kan SISAB tillsammans med berörda verksamheter arbeta med riktade insatser. Till exempel om det är återkommande skadegörelse i ett område.

Trygghetsvandringar
Kvällar, nätter och tidiga morgnar. Tider då vi normalt inte är vid våra fastigheter anordnas dessa vandringar för att hitta till exempel mörka platser eller övervuxna buskar som bidrar till en känsla av otrygghet och ökar risken för skadegörelse.

Grannbrev
Grannar till våra fastigheter som anmäler intresse får ett direktnummer till vårt bevakningsbolag och kan därmed snabbt rapportera misstänkt skadegörelse.

Checklistor inför lov
Tommy Jonasson brukar skicka ut checklistor till verksamheterna för att de inte ska glömma ”stänga ned” fastigheten på ett korrekt sätt innan sommar- och jullov. Till exempel en kran som droppar eller ett felaktigt hanterat kylskåp kan få stora konsekvenser för fastigheten och verksamheten efter lovet.

Publicerad: 05 februari 2020
Loading...