SISAB och Coronaviruset

SISAB:s krisgrupp är aktiverad och har vidtagit åtgärder utifrån ansvariga myndigheters riktlinjer. Vilket betyder att om vi är friska så arbetar vi, är vi sjuka så stannar vi hemma och kontaktar 1177 vid oro. Det är även Stockholm stads inställning.

Krisgruppen arbetar också förebyggande för att säkerhetsställa att alla våra viktiga rutiner och verksamhetskritiska funktioner kan fortsätta att fungera om läget i omvärlden skulle förändras.

Viktigast i dagens läge är fortsätta att hålla oss informerade via myndigheternas hemsidor och på så sätt minska eventuell oro bland anställda och samarbetspartners.

Har du frågor om Coronaviruset covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Folkhälsmyndighetens sida med Frågor och Svar om nya Coronaviruset

Publicerad: 06 mars 2020
Loading...