Glad pojke springer i vattenspridare.

Sommarvärmen påverkar våra fastigheter

Sommarens värme påverkar tydligt klimatet i våra skolor och förskolor. Eftersom vi inte kan kyla lokalerna via ventilation rekommenderar vi vädring/korsdrag, men glöm inte att stänga fönstren vid dagens slut.

Värmen har lagrats i byggnaderna och det tar en tid innan temperaturen sjunker. Då våra fastigheter inte har kyla kan vi inte ventilera med svalare luft än vad temperaturen håller utomhus. Då kan det upplevas som att ventilationen inte fungerar. Erfar ni att ventilationen inte fungerar tillfredsställande är ni alltid välkomna att kontakta oss på SISAB. 

Vi anpassar tiderna för ventilationen utifrån verksamheten och stänger av ventilationen om ingen verksamhet är anmäld för att nå Stockholms stads energi och miljömål.

Kontakta vår felanmälan på telefon 0771-13 35 35 om status behöver ändras.

Det är viktigt att komma ihåg att stänga alla fönster vid dagens slut. Vi ser tyvärr en trend av ökat antal inbrott.

Mer information

SISAB informerar om ventilation

Kontakt

Till felanmälan för kunder

Fel-/Skadeanmälan, så funkar det

Publicerad: 24 juni 2020
Loading...