SISAB till final i Stora Inneklimatpriset 2020

När andra fortfarande pratar om artificiell intelligens och fastighetsstyrning, ja, då rullar SISAB ut ett självlärande system - SOLIDA, som nu är en av fyra finalister i Stora Inneklimatpriset 2020.

Hösten 2019 påbörjades projektet för att styra 350 000 kvadratmeter av algoritmer. På sikt kan alla Sisabs 3 000 byggnader ha en digital tvilling. I den räknar datorn fram oändligt många kombinationer för styrning, med utgångspunkt från de mätvärden som har levererats in. Resultatet blir en optimal styrning för driftoptimering – för att säkerställa den komfort som ska finnas på skolorna till lägsta energikostnad.

Tack vare ca 16 000 sensorer - varav ca 4000 tillkommit under 2019 - och realtidsuppkopplingen i systemet SISAB OnLine (SOL) kan SISAB:s drygt 600 fastigheter få en god inomhusmiljö samtidigt som vi driftoptimerar och sparar mycket energi. Det digitala nätverket och den gemensamma driftcentralen, som redan finns, har haft full koll på värme, ventilation, säkerhetssystem och hissar. Bara det har sänkt energianvändningen med 30 procent, vilket motsvarar 40 miljoner i årskostnad.

 Under 2020 kommer 60 av Sisabs fastigheter att kopplas upp och vara självstyrande med hjälp av SOLIDA.. Om några år kommer alla 1,8 miljoner kvadratmeter att kunna styras av artificiell intelligens*. *obs: det finns en stoppknapp. Vi kan nollställa Solida och låta fastigheterna gå till ursprungliga inställningar.

Vinnaren av Stora Inneklimatpriset presenteras tisdag den 17 juni kl 15.00. 

Publicerad: 12 maj 2020
Loading...