Solida loggan med texten: SOLIDA Sisabonline, intelligent data analys.

Artificiell intelligens och fastighetsautomation

Välkommen till SISAB Forum 25 maj där vi presenterar SOLIDA. Hör Niklas Dalgrip och Mats Carlqvist från SISAB:s driftavdelning berätta om hur AI i våra fastigheter resulterat i nöjdare hyresgäster, energibesparingar och minskad miljöpåverkan.

Solida vinnare av Stora Inneklimatpriset och vinnare av Framsteget 2020, Stockholm stads pris för nyskapande.

SOLIDA gör det möjligt att skapa ett jämnare inomhusklimat och öka trivselfaktorn samtidigt som vi blir mer energieffektiva.

Program

8.15 Artificiell intelligens och fastighetsautomation

  • SOLIDA, SISAB:s smarta fastighetsdriftssystem
  • Diskussion med Niklas Dalgrip och Mats Carlqvist från SISAB:s driftavdelning
  • Frågestund

9.00 Avslut

Välkommen att delta via Zoom 25 maj. Vi ses!

Till anmälan

 

SISAB Forum är en serie webbseminarium som arrangeras helt digitalt, en gång i månaden, med olika teman från bygg- och fastighetsbranschen. Här anmäler du dig till SISAB Forum den 25 maj kl 8.15. SISAB Forum riktar sig till dig som är leverantör, entreprenör eller annan intressent i branschen.

Publicerad: 20 maj 2021
Loading...