Text: Excellent arbetsgivare 2021.

SISAB - Excellent arbetsgivare 2021

Nyckeltalsinstitutet presenterar SISAB som en av de tio procent bästa arbetsgivarna i Nyckeltalsinstitutets kvantitativa kartläggning av faktiska arbetsvillkor.

Motiveringen

"SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, har uppnått excellenta resultat i Nyckeltalsinstitutets Attraktiv Arbetsgivarindex® 2020 års databas. SISAB tillhör de tio procent bästa arbetsgivarna i Nyckeltalsinstitutets kartläggning av rådande arbetsvillkor i svenskt arbetsliv. De är därmed en excellent, attraktiv och hållbar arbetsgivare utifrån de arbetsvillkor som råder i verksamheten."

Publicerad: 10 maj 2021
Loading...