Positiv förändring.

Felanmälan blir Serviceanmälan

Vi på SISAB vill gärna kunna ta emot frågor och synpunkter och strävar alltid efter nöjda hyresgäster. Därför kommer du från och med i höst hitta Felanmälan under det mer rättvisande namnet Serviceanmälan.

Serviceanmälan omfattar både felanmälningar och proaktiva åtgärder. Eftersom vi inte bara hanterar felavhjälpande ärenden utan också jobbar proaktivt, blir det mer självklart och lättare för oss och våra hyresgäster att istället kalla dessa för serviceärenden.

Med namnbytet öppnar vi upp för en tydligare dialog med våra hyresgäster och en enklare ärendehantering för alla parter.

Publicerad: 24 augusti 2021
Loading...