Påbörjad försäljning av sju fastigheter

Vi har idag påbörjat marknadsföringen av en skol-och förskoleportfölj, innefattande fem skolfastigheter och två förskolefastigheter i Stockholm stad.

De sju försäljningsobjekten är belägna i de nordvästra och sydvästra delarna av centrala Stockholm. Gemensamt för samtliga fastigheter är att de idag hyrs av privata verksamheter. Portföljen omfattar en total uthyrbar area om cirka 40 000 kvadratmeter och de totala hyresintäkterna för 2021 uppgår till cirka 60 miljoner kronor.

Sista dag för indikativa bud är onsdag den 8:e september 2021.

Ambitionen är att teckna överlåtelseavtal under månadsskiftet oktober/november 2021 med tillträde enligt överenskommelse, med sikte på Q1 2022.

Försäljningen sker genom vår upphandlade konsult Svefa. Kontakta ansvarig Sissel Andersson, sissel.andersson@svefa.se, vid intresse eller frågor.

Publicerad: 11 augusti 2021
Loading...