Under en varm och solig sensommardag, på dagen 88 år sedan skolan invigdes första gången, nyinvigdes Enskedefältets skola vid Sockenplan i Stockholm den 1 september.

Med sång och musik, tal och bandklippning firade vi tillsammans med skolans rektor, elever och personal, utbildningsförvaltningen, Stockholm konst och Stockholms stads skolborgarråd Isabel Smedberg-Palmqvist (L).

SISAB har utrustat skolan med en helt ny byggnad, befintliga byggnader har renoverats och tillgänglighetsanpassats, skolgården har rustats upp och utsmyckats med konst; ”Sju planeter” av konstnären Ulrika Sparre.

– Som i alla projekt har det funnits utmaningar. Byggnaden är grönklassad så vi har behövt gå extra försiktigt fram, det har varit stopp och omtag, tekniska utmaningar och på det en pandemi. 

– Tack vare hårt arbete, engagemang och gott samarbete har projektet blivit framgångsrikt. Det är en särskilt bra dag på jobbet idag, när jag får vara med när elever och personal äntligen får fira invigningen av sin fina skola. Det var verkligen feststämning och jag vill verkligen tacka alla som bidragit, säger Malin Lövström, projektchef SISAB.

Byggprojektet startade 2018 och färdigställdes 2020, men på grund av pandemin flyttades invigningen fram till i år.