30 år i stadens tjänst - SISAB jubilerar och reflekterar

I år firar SISAB 30 år och vi passar på att reflektera lite extra kring hur vårt arbete gör avtryck i omvärlden. Hur kan våra samlade lärdomar hjälpa oss att skapa framtidens utbildningsmiljöer?

Vi sätter olika frågor under lupp och resultatet samlar vi under #sisabstories. Fast först tar vi det från början!

Skolbyggnader som årsringar i staden

Vi brukar säga att våra skolor och förskolor återspeglar Stockholms "årsringar". De har oftast kommit till då stadens områden byggts ut eller förtätats och de täcker en lång tidsperiod, från sent 1600-tal fram till idag.Under stadens befolkningsexplosion under 1800-talets andra hälft satte skolbyggandet fart och öppnade ett stort arbetsfält för arkitekter. Större delen av de skolor som byggts i Stockholm sedan 1800-talets mitt finns kvar än idag. Under andra världskriget stannade byggandet nästan av helt och hållet, för att under efterkrigstiden intensifieras i takt med bostadsbebyggelsen. Under 2010-talet gick staden åter igenom en tillväxtfas. Staden paserade 1 miljon invånare och nya årsringar lades till de gamla.
 

Ett renodlat skolfastighetsbolag

Fram till 1990 ansvarade skolförvaltningens byggnadsavdelning för stockholmsskolornas fastighetsunderhåll. Skolförvaltningen styrdes av skolstyrelsen och svarade även för undervisningsfrågorna.För att renodla förvaltningen av Stockholms skolbyggnader och "skilja på tegelstenar och läroböcker" bildades Skolfastigheter i Stockholm AB 1991. Fastighetsunderhåll och pedagogik behövde därmed inte längre konkurrera inom samma budget. Bolaget startade med 130 anställda och ett skolbestånd med kraftigt eftersatt underhåll att komma ikapp med.Idag är SISAB är ett stabilt och välrenommerat företag med ett fastighetsbestånd i ordning. Vårt uppdrag växer i takt med den växande huvudstaden, och vi är idag ett av Sveriges största fastighetsbolag med över 1,8 miljoner kvadratmeter förvaltad yta. Grunden är densamma som för trettio år sedan – att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns utbildning i Stockholm.
 

#sisabstories
Publicerad: 27 januari 2021
Loading...