Solida loggan med texten: SOLIDA Sisabonline, intelligent data analys.

SISAB med SOLIDA finalist i Stora Inneklimatpriset

Vi är stolta och glada över att ha tagit oss till final i årets upplaga av Stora Inneklimatpriset med innovationen SOLIDA, vårt AI-styrda driftsystem. SOLIDA styr, optimerar och analyserar våra uppkopplade fastigheter i realtid med hjälp av algoritmer.

Varje dag lär SOLIDA av 180 000 händelser. SOLIDA kan sedan föreslå smarta lösningar och ytterligare driftoptimera SISAB:s fastigheter.

– Vi har världens viktigaste uppdrag i att se till att Stockholms unga har tillgång till bästa möjliga utbildningsmiljöer i våra skolor och förskolor. Vi är på rätt väg mot smarta, energieffektiva och hållbara fastigheter, säger driftchef Niklas Dalgrip.

Vi kan konstatera att via sensorer och mätningar har vi förbättrat klimatbalansen i fastigheten under hela dygnet, vilket resulterat i nöjdare hyresgäster, energibesparingar och minskad miljöpåverkan. Vårt AI ger oss möjlighet att skapa ett jämnare inomhusklimat och öka trivselfaktorn samtidigt som vi blir mer energieffektiva.

Nu håller vi tummarna till prisutdelningen den 20 maj!

De andra finalisterna är:
Airthings/ Wave plus 
Locum AB/AERA-IAQ AB
Lindinvent AB/ Lindinschool

Publicerad: 28 april 2021
Loading...