Avhjälpt: Driftstörning i SISAB:s fastigheter

UPPDATERAD 10:30 Systemen är igång igen och ventilationen startar upp igen. Kvarstår problemen, gör en serviceanmälan till SISAB.

Bland annat påverkas kök och ventilation i SISAB:s fastigheter. Arbete med att återstarta systemen pågår. Möjligtvis har en uppdatering orsakat problemet, men orsaken är i nuläget oklar. Felsökning pågår och förhoppningsvis är systemen snart igång igen.

Just nu är det många som ringer till SISAB och försöker göra en serviceanmälan. Problemet är alltså känt och påverkar just nu väldigt många av våra fastigheter och verksamheter.

Sidan uppdateras när vi har ny information.

Uppdatering:

10:00 Nu ser vi att fastighet efter fastighet kopplas upp igen och ventilationen går igång igen. 

09:30 Systemet startar upp igen. Arbete med att få kontakt mellan styrsystemet SISAB Online och våra fastigheter pågår.

Publicerad: 13 september 2022
Loading...