Långbrodalsskolans tillbyggnad

Stadsbyggnadskontoret vann Planpriset 2021 !

Vi gratulerar Stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad till Planpriset 2021 – Sveriges Arkitekters pris för årets bästa planarbete! Ett fint kvitto på att Arkitekt-Sverige tror på arbetssättet.

Vi som jobbar med utbildningslokaler instämmer med glädje i juryns motivering: ”(…) Budskapet är allmängiltigt – att planera platsspecifikt och bygga med hög kvalitet för att skapa vackrare städer för framtida generationer.”

Och så ser vi fram emot att tillämpa denna nya byggnadsordning och arkitekturpolicy i våra projekt. Policyn arbetas in i SISAB:s Anvisning för gestaltning och funktion med början nu i maj. Anvisningen kommer att kompletteras med hänvisning till stadens verktyg för gestaltning. Den arkitektoniska idén ska genomsyra byggnadernas alla grundprinciper, såsom relationen till stadslandskapet, byggnaders volymhantering, fasadkomposition, material, kulör och detaljer.

Publicerad: 11 april 2022
Loading...