NKI 2021 var 72. NKI 2022 var 68.

Resultatet från Fastighetsbarometern

Stort tack för alla svar i NKI-undersökningen som skickades ut i augusti. SISAB (och hela samhällsfastighetsbranschen) noterar en nedgång jämfört med förra året. Ett resultat som ger nyttiga insikter om vad SISAB ska fokusera på framöver.

NKI (nöjd kund index) landade på 68 i år. En sänkning med fyra enheter jämfört med ifjol. Våra hyresgästers nöjdhet drivs främst av kontaktperson, fastigheten och information. För området kontaktperson innebär det till exempel bemötande, tillgänglighet, intresse och proaktivitet. Inom området information handlar det vidare om att skapa rätt förväntningar, informera i tid, involvera hyresgästen och att sätta ansikten på vilka vi är som rör oss i fastigheten. Vi tror på att, fortsätta vårda relationerna, förbättra informationen om vad som händer i fastigheterna och att stärka hyresgästens upplevelse av vår fastighetsskötsel. Kan vi förbättra oss här så kommer det med all säkerhet att visa sig i nästa års NKI-undersökning.

I en jämförelse med andra samhällsfastighetsbolag så noteras en generell nedgång, men där SISAB ändå fortfarande ligger bra till jämförelsevis. Men detta är ett resultat som vi självklart vill påverka och nu analyserar vi resultaten och alla svar vi fått in. Ovärderlig hjälp, när vi fortsätter att vässa vår organisation.

Stort tack för alla svar och kloka inspel!

Publicerad: 01 december 2022
Loading...