Utfasning av ljuskällor

I enlighet med EU-krav påbörjas nu utfasningen av ljuskällorna kompaktlysrör, lysrör av typen T5 och T8 samt vissa halogenlampor.

Tillgång och efterfrågan

Kompaktlysrör får inte tillverkas efter den 24 februari och efter den 24 augusti tillåts inte längre tillverkningen av lysrören T8 och T5. Användningen är fortsatt tillåten och redan tillverkade och lagerhållna ljuskällor får säljas men, tillgången efter utfasningen kommer att bli begränsad och kostsam. 

Inventering och planering

I dagarna kommer berörda, både internt på SISAB och våra verksamheter att få mer information om hur inventering och utfasning kommer att gå till liksom vem som ansvarar för vad enligt samverkansavtalet. Tillsammans med våra verksamheter gör vi därefter handlingsplaner för ombyggnad av armaturer eller för utbyte av T5 och kompaktlysrör.

Läs gärna mer på Belysningsbranschen.se

Publicerad: 22 februari 2023
Loading...