Vårstädning på gång

Ett vårtecken som brukar uppskattas ute på våra gårdar är sandupptagningen. Här är alla datum för sopning, sandpåfyllning och brunnsrensning.

Vintersand

En första grovsopning kommer att utföras och beräknas vara klar V.11.
Efter grovsopningen så kommer även en finsopning att ske, då tas all vintersand bort. Finsopningen beräknas pågå under V.12 – V.16.

Sandpåfyllning

På våra gårdar så har vi många ytor med baksand och stridsand. SISAB ansvarar för att fylla på dessa ytor. Baksandlådor som har behov av en påfyllning fylls två gånger per säsong och dessa veckor är V.13-16. & V.29-31. Stridsandytorna som har ett behov av påfyllning fylls på en gång under säsongen och dessa veckor är V.13-16.

Brunnsrensning

Direkt efter avslutad vintersandupptagning så sätter vi igång med att tömma våra dagvattenbrunnar. Arbetet kommer att äga rum mellan veckorna 15-18.

Publicerad: 12 februari 2024
Loading...