Hållbarhet

När SISAB ser till att barn och unga i Stockholm får trygga, tillgängliga och sunda skol- och förskolemiljöer är vi med och bygger samhälle.

I skolan ska barn och unga få en bra start i livet. Här kan de börja forma sin framtid. Att vara med och skapa de bästa möjligheterna för en bra skolgång är ett viktigt samhällsuppdrag.

SISAB:s hållbarhetsredovisning belyser vårt arbete kring miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Mer fördjupad information om miljöarbetet finns i vårt miljöprogram och vår miljöredovisning. I vår CSR-strategi beskrivs hur SISAB vill bidra till en socialt sammanhållen stad.