Spadtag Sundbyskolan

Projektet syftar till att utöka antal elevplatser i Sundbyskolan från 821 till 1 200 genom om- och tillbyggnad. Nya byggnader kommer att uppföras för årskurserna F-3 och för årskurserna 7-9 samt vissa anpassningsåtgärder i befintliga byggnader för att kunna utöka elevkapaciteten. De nya byggnaderna utformas enligt den s.k. konceptskolan. Om- och tillbyggnad kommer även att ske av matsal och storköket för att kunna möta det större elevantalet. I projektet ingår rivning av fyra hus, varav två paviljongbyggnader.

Fyra barn och tre vuxna iklädda varselvästar gräver med spadar i jorden.

Nyhet om spadtaget

Läs om spadtaget i nyheten.

Efterlängtat spadtag för nya Sundbyskolan
Skola Skolgård med basketplan mellan tre huskroppar.

Information

Datum 29 mars 2022
Tid 09:30 - 11:00
Plats Sundbyskolan
Loading...