Fasadvepor

Här hittar du som ska producera fasadvepor (byggskyltar) åt Sisab hur du ska gå tillväga för att beställa fasadvepor till våra om- till- och nybyggnadsprojekt.

Mallarna för skola/förskola har ett stående och ett liggande alternativ. Vepor för nyproduktion har plats för text och bild, exempelvis en visionsbild från projektet, medan vepor för om-, och tillbyggnad enbart har plats för text.

Observera att Sisab har nya mallar from januari 2021. Har du fått i uppdrag att beställa en vepa till ett projekt? Kontakta Sisabs kommunikatör på kommunikation@sisab.se

Instruktionen här på hemsidan riktar sig till Sisabs projektansvarig och/eller projektledare, entreprenör och produktionsbyrån för tillverkning.

Arbetsgång

Sisabs projektansvariga beslutar om vepa ska sättas upp eller inte och tar fram en instruktion för vepans bild- och textbudskap tillsammans med Sisabs kommunikatör. Storleken anpassas till det aktuella projektet och instruktioner för uppsättning finns i Sisabs AF-del. Standardformat är 3000x1500 mm. 

Sisabs anlitade entreprenör anlitar i sin tur en produktionsbyrå som väljs inom byggprojektet. Denna byrå ska tillverka fasadvepan enligt Sisabs instruktion. Loggor för samarbetspartners läggs in på anvisat utrymme i vepan, enligt överenskommelse med projektansvarig.

Alla vepor ska godkännas av Sisabs kommunikatör, rebecca.nyberg@sisab.se, innan de skickas till tryckning.

Nya mallar 2021

Då Sisab har nya mallar from 2021 så gäller inte längre de tidigare mallarna. Har du fått i uppdrag att beställa en vepa via inloggning på sisab.se, kontakta istället Sisabs kommunikatör på kommunikation@sisab.se.

Inloggning för produktionsbyrå

För att kunna ladda ner mallarna i InDesign CS5 och bilderna måste du först logga in via formuläret här nedan. Har du inget konto så kontakta Sisabs ansvariga kontaktperson för det aktuella projektet, eller Sisabs projektkoordinator Hanna Dinnetz på telefon 08-508 460 34 eller e-post enligt formeln fornamn.efternamn[at]sisab.se

Logga in
Användarnamn
Lösenord
Kom ihåg mig