30 år av ventilationslösningar - eller värsta draget i plugget

SISAB stories tar oss här till ett av SISAB-fastigheternas största rum, som bara ett fåtal har tillgång till. I dessa rum står ventilationssystemen och ser till att luft pumpas in och ut. Viktigt att det fungerar och kännbart när något är fel.

I moderna skolor kräver ventilationsanläggningarna en plats som motsvarar cirka tre klassrum eller en mindre idrottssal. Ett jättesystem med en väldigt viktig uppgift – att skapa ett så bra inomhusklimat som möjligt. Under SISAB:s 30 år har mycket hänt, framförallt inom styrning och kontroll. Under årens lopp har SISAB bytt ut och installerat nya anläggningar i flertalet av stadens skolor och förskolor. Idag får SISAB hjälp från ett AI (artificiell intelligens) för att bland annat styra ventilationen. Det prisbelönta AI-systemet SOLIDA analyserar mätresultatet från hundratusentals sensorer i SISAB:s fastigheter och med hjälp av denna massiva datainsamling kan SOLIDA optimera fastigheternas inomhusklimat. Med följden ett jämnare inomhusklimat, energibesparing och nöjdare hyresgäster.

Bildtext till fotot högst upp: Gammalt möter nytt. Med millimeterprecision så installerades ett nytt ventilationssystem på vinden på gymnasieskolan Östra Real, färdigbyggd 1910. I bilden syns ungefär del som motsvarar en tiondedel av hela anläggningen.

Miljöförvaltningen vakar över SISAB

Frågor om inomhusklimat i våra skolor är alltid aktuellt och en vanlig missuppfattning är att ventilationen inte fungerar när det är varmt ute. Det kan upplevas som så när luften som pumpas in är lika varm som luften är ute en varm vårdag. Men ibland står system still eller är för svaga när verksamheten utökas i en fastighet. Ett sådant scenario hoppas SISAB och staden undvika så långt det går med hjälp av OVK, obligatorisk ventilationskontroll. Även där har det skett en stor förbättring. I Stockholm är det Miljöförvaltningen som har till uppgift att se till att stadens verksamheter uppfyller kraven för god ventilation. Gör man inte det så risker man böter eller att fastigheten inte får användas. Som en av Sveriges största fastighetsägare med många anläggningar och kubikmeter inomhusluft att kontrollera så har SISAB gett Miljöförvaltningen en direkt insyn i våra system. Där kan de se felanmälningar och planerade åtgärder. Allt för att det ska gå rätt till och förhoppningsvis gå fortare att åtgärda eventuella fel.

Friskluftsintag inbyggt i gaveln på tegelfasaden.

Bildtext: En tillbakablick, långt före både SISAB:s och SOLIDA:s tid. År 1954 byggdes Bagarmossens skola efter ritningar av arkitekt Gunnar Forssén. Friskluftintag byggdes in i gavelfasaderna och syns i fotot ovan och ritningen nedan.

Bagarmossens skola, ritningsdetalj

Framtida frågor

Det finns alltså inte någon nedkylningsfunktion inbyggd i dagens system. Det är en fråga för framtida installationer men med tanke på prognoserna som pekar mot ett varmare klimat så blir det en fråga som SISAB kommer tvingas ta ställning till.

Samtidigt så har den pågående pandemin fört upp annan fråga på dagordningen och det är hur vi ser till att skapa säkra luftflöden som inte bär vidare eventuell smitta. Även om forskarna inte hittat några samband ännu, så är det troligen ännu en framtidsfråga. Hur kan vi bygga våra anläggningar ännu säkrare?

Tips på vidare läsning

Läs om ventilation i äldre byggnader och förändringar de senaste 100 åren på Statens Fastighetsverks hemsida.

 

#sisabstories

 

Publicerad: 03 juni 2021
Loading...