Årstadalsskolans läktare med trappor och klätterrep.

Ordnings- och skyddsregler

Denna information riktar sig till våra entreprenörer som anlitats för bygg- och anläggningsarbeten av SISAB:s drift- och fastighetsavdelning.

Arbeten som utförs i våra skolor och förskolor måste ta största möjliga hänsyn till att de utförs i en miljö där barn och ungdomar vistas.

Ladda ned SISAB:s ordnings- och skyddsregler för arbetsplatsen (pdf, 212 kb) och se till att dessa efterlevs under hela arbetet.