Spännande försök med passivhus

Varma sommardagar med heta strålar, kalla vinterdagar och ont om solvärme – hur kan skolhus anpassas till vårt nordiska klimat? Ett av SISAB:s skolbyggnadsproffs berättar om ett pågående byggprojekt.

Vi prövar nu en byggmetod som stänger ute solvärmen på sommaren och släpper in den på vintern. På Hummelvägen i Årsta kommer det om ett par år finnas förskolelokaler i ett passivhus som har projekterats av oss på SISAB. Ett passivhus är en välisolerad byggnad med minimala värmeförluster, vilket också innebär låga uppvärmningskostnader.

– Det ska bli spännande att se hur mycket energi vi kan spara på det här sättet säger, Sofia Johansson, som de senaste tre åren arbetat som byggnadsteknisk specialist på SISAB.

Rent byggnadstekniskt innebär det också att man tar vara på värmen från solen på solsidan och minskar värmeförlusterna genom mindre fönster på skuggsidan. Utmaningen för våra arkitekter och konstruktörer i projektet är att hitta en byggnadsform som alstrar tillräckligt med värme utan att riskera övertemperaturer inomhus.

Passivhus - så funkar det